Trykk Ctrl/Cmd-tasten og + eller - for å forstørre eller forminske nettsiden.
AAA   
 

Vandreturer

Se omtale av turer også på telltur.no.  Kjella idrettslag har mange turer beskrevet i appen Trimpoeng.

 

Det populære fjellet rager høyt over sine nabofjell og utsikten er enestående på en godværsdag.

Heilhornet

Alternativ 1: Fra øst, – Vikestad på Bindalseidet

Kjør til Vikestad / Fellesbeite på Bindalseidet. Turen begynner i enden av Hornelvveien på Vikestad. Det er merket med Topp 10 (røde merker) og Heilhornmassivet (grønne merker), fra krysset til Vikestad. Ved Fellesbeite er det toalett og stor parkeringsplass. Fra Fellesbeite til Gundagammen er det fin sti med jevn stigning hele veien. Store deler av stien er klopplagt. Ved passering av Gundagammen blir det noe mer utfordrende terreng et lite stykke, mens det flater godt ut over myrene før man begynner å gå opp mot Hornvatnet. Ved stien passerer man posten til Topp 10/Trollfjell Geopark- Grønnbenken. Deretter begynner man på ryggen opp mot Heilhornet. Herfra og opp er det ganske bratt. Når man kommer opp på ryggen vil man etterhvert møte stien som går ned til Hornlia og riksvei 17. Oppstigningen fra Vikestad er 6,5 km.

Alternativ 2: Fra vest, – Hornlia ved Kjelleidet

Vest for Heilhornet finner du en liten parkering i Hornlia, ved Kjelleidet, langs riksvei 17. Oppstigning herfra beløper seg på 5,5 km. og er en brattere oppstigning enn alternativ 1. Vi gjør oppmerksom på at parkering langs FV17 er forbudt. Så om det er fullt på denne parkeringen eller nærliggende utkjøringer, så kjør til Bindalseidet og Vikestad.

Fra parkeringen stiger det ganske raskt opp gjennom skogen til 280 meter, og så flater det ut innover. Følg stien mot høyre i retning Heilhornet. Du stiger opp til rundt 545 meter, og følger platået ca 2 km langs «fjellfoten» som kalles Hornfjellet. På sørsiden vender du nesen igjen mot toppen. Rett før du når målet er det litt ulendt. I det bratteste partiet på eggen er det en kjetting til å støtte seg til ved behov.

OLDERBAKKFJELLET

For å gjennomføre denne turen er en avhengig av egen båt eller å benytte hurtigbåten Ørtind. Den kan ta opp til 7 personbiler. For rutetabell og priser se www.tts.no
Første del av turen betinger at en har tilgang til bil eller aller helst sykkel. Følg Gaupmarksveien ca. 4,5 – 5,0 km til startpunktet som er merket med topp-10 symbolet. Følg traktorveien inn til Per Aksellitjønna hvor en pil viser vei videre til høyre og opp i terrenget. Her er turens bratteste område. Ruta videre er merket på tradisjonell måte. Når en kommer opp i terrenget flater det ut og resten av turen er lettgått. Bonus på turen er flott utsikt mot havet, over Ursfjorden mot Sømna, mot Velfjord og Harangsfjorden.
God tur. Turen opp er 3,8 km og tar 2, 5 timer.  Toppen ligger 533 meter over havet.

HOLMSHATTEN

Følg riksvei 17 mot Holm, og på den lange sletten før kirken, like ved 60 km skilter, er det merket ved siden av veien. Følg veien ca. 300 meter. Der er det parkering og stien begynner. Følg røde merker opp gjennom lia og mot toppen. Gradvis forlater du bjørkeskogen og kommer opp i fjellet. Middels vanskelighetsgrad.

Utsikten ved Holmshatten er mangfoldig – en kan se både Otervikfjellet, Austra, Leka, Vega og Heilhornene.
Turen er ca 3,9 km en vei og turen opp tar ca 2,5 timer.

Holmshatten ligger 620 meter over havet.

OTERVIKFJELLET/VATTAFJELLET

Kjør Fv 771 til Sørhorsfjord og ta av på FV 3 utover til Nordhorsfjord og Oterneset. Det er merket plass til parkering ved Kjellsand. Det er slak stigning oppover, og hele tiden har man godt utsyn, østover mot Heilhornan og vestover ut mot storhavet. Oppe ved varden får man også et glimt av Leka i sørvest. Mesteparten av turen går man på fjell, men det er enkelte myrlendte partier underveis. Turen er 2,6 km lang og tar ca to timer. Toppen ligger 448 meter over havet.

SVARTÅSTJØNNA

Kjør fra Årsandøy i retning Terråk på Fv 801. Ca 2 km før tettstedet, sør for Fallbekkvatnet, tar du til høyre ved bakketopp. Følg Topp10 skilt til parkeringsplass ved industriområdet. Følg merket sti sørover mot Svartåstjønna. Det er en del bløt myr langs veien, og siste del av turen går du gjennom skog. Terrenget åpner seg når du når Svartåstjønna. Dette er et fint utgangspunkt for å gå videre innover Terråkfjellet. På veien opp kan du godt ta en avstikker til Jenshola, en grotte. Turen opp er 1,8 km lang og tar ca 40 minutter. Den passer fint for barn. Svartåstjønna ligger 180 meter over havet.

TYSKENGHATTEN

Parker langs Fv 771 ved Sørgutvikvatnet. Hele turen går i Leka kommune, men når du kommer på toppen, står du på grensen til Nærøy og Bindal, og har godt utsyn i alle retninger. Turen tar ca 1,5 til 2 timer hver vei, og har jamn stigning. Du går stort sett på fjell, men det er noen partier over myr. På veien passerer du et annet turmål, Olaslåtten, der det ligger noen små fiskevatn. Tyskenhatten ligger 538 meter over havet.

MULINGEN

Kjør fra Årsandøy i retning Terråk på Fv 801. Fortsett videre mot Åbygda. Ca 500 meter etter at du har passert kirka på Vassås tar du av til venstre (følg skilt) og kjører ca 200 meter før du parkerer.

Følg stien opp mot fjellet. Turen starter i skogsterreng, men går gradvis over til fjell. Underveis er det noen bratte partier som er glatte ved nedbør. På vei opp har du vakker utsikt mot Terråk, Åbygda og Sørfjorden. Fra toppen har du fri utsikt i alle fire himmelretninger, og kan nyte Bindal sine fjell- og fjordlandskap, bl.a. Heilhornet, storhavet, Bindalsfjorden, Tosenfjorden, Helstad, Åbygda og Åelva. Du kan fortsette turen videre over toppen. Følg da umerket sti i nordøstlig retning ned til Helstad. Deretter kan du følge fylkesveien tilbake til utgangspunktet. Dette er en fin tur på vår, sommer og høst. I snøfattige vintre er den fin tur om vinteren også. Turen passer for alle aldersgrupper med noe turerfaring. Turen tar ca 1 time på tur opp til toppen, noe mindre på tur ned.

SKARSTADFJELLET

Kjør fra Årsandøy i retning Terråk og videre til Åbygda. Ta til venstre når du kommer til Aune (følg Topp10-skilt). Følg veien ca 200 meter og parker ved nytt Topp10-skilt. Følg deretter merket sti videre opp mot toppen. Det er jevn stigning hele tiden, med noen bratte partier, hovedsakelig på fjellgrunn, men også gjennom noe myrterreng. Hele
veien er det flott utsikt ned til Åbygda. Turen opp er 2,8 km lang og tar nærmere en og en halv time. Skarstadfjellet ligger 470 meter over havet.

KOMMELÅSEN

Kjør fra Årsandøy (fylkesvei 801) i retning Terråk og videre til Åbygda. Følg Topp 10 skilt opp mot Åsen ungdomshus og parker ved ungdomshuset. Fortsett stien ved siden av inngangen til ungdomshuset opp mot Kommelåsen. Stien starter gjennom «trolsk» granskog som gir fine leikemuligheter til ungene. Det blir gradvis mer åpent terreng til du når toppen og har utsikt over store deler av Åbygda, Åelva og fjellene som innhegner bygda.

Turen er på ca 0,7 km og tar ca 20 minutter, og passer meget godt for små barn. Toppen ligger 129 meter over havet.

ÅKVIKFJELLET

I 2015 ble det laget en ny rute til Åkvikfjellet. Det er fortsatt mulig å bruke den gamle fra Åkvika, men det er nå merket atkomst også fra Bøkestadvatnet. Kjør til Bindalseidet. Ta deretter av mot Røytvoll. Ta av i bakken, etter ca 400 meter, til høyre til Bøkestadvatnet, og kjør inn bomveien til veiens ende. Der er det parkering og start på stien. Stien går nordøstover. Fin utsikt mot Bindalsfjorden, Selfjorden og Harangsfjorden. Turen er 1,6 km og tar ca 45 minutter, passer for barn. Åkvikfjellet ligger 300 meter over havet.

FUGLSTADFJELLET

Fuglstadfjellet ligger på kommunegrensa mellom Bindal, Høylandet og Nærøy. Det er Nærøys høyeste fjell. Fjellet ligger i to fylker, Nordland og Trøndelag.

Følg traktorvei/sti opp langs Sprangbekken. Etter fossen følger du merkene videre opp til toppen av Fuglstadfjellet. Det er ingen vanskelige partier på turen. Når du har gått ca 1/4 av turen, passerer du steinhytta. Den ble laget og brukt av gjetere. Ovenfor steinhytta ligger Skottheitjønna, der er det mulighet for å fiske om du kjøper kort. Når du har gått ca 3/4 av turen opp, passerer du snøskavlen som Skavlåa renner gjennom. Denne skavlen forsvinner ikke i løpet av sommeren. Før i tiden sa folk at når skavlen ble delt i to av elva, var kornet modent.

STILLELVA

Sentrumsnær og tilrettelagt tursti med rasteplasser og informasjonstavler. Fra toppen har du fin utsikt mot Terråkfjellet. Turen kan forlenges ved å gå videre til lysløypa (3 km helårsløype på motsatt side av fylkesvei 801) eller i retning Terråkfjellet.

Turen passer for alle aldersgrupper og for folk med nedsatt funksjonsevne. Den passer også for barnevogn og/eller rullestol, men det er ett bratt parti som kan være noe krevende.

VEABAKKEN/TØNNA

Gapahuken nederst i Veabakken er et fint turmål som ligger lett tilgjengelig fra boligområdene, og er derfor mye brukt av barnefamilier. Veien opp går over flate myrlendte områder og i litt kupert skogsterreng. Turen til Veabakken tar ca. 30 minutter.

På vinters tid er Terråkmarka et ettertraktet turområde. Det er oppkjørte skispor helt til Tønna når forholdene tillater det. På vei innover marka åpner landskapet seg og du kan nyte turen i enkelt terreng. Mange velger å stoppe ved gapahuken i Veabakken, ved Setra, gapahuken ved Tverråa eller ved Tønna.

 

BLÅFJELLSTUA

Skogstur i slakt terreng med bløte områder. Fint turområde på vinteren. Stien ender ved Blåfjellstua, idrettslaget sin åpne hytte. Enkelte søndager på vinteren er hytta bemannet og det er da salg av mat her. Turstien kan brukes hele året – fottur vår, sommer og høst. Ski på vinteren.

HELSTAD/BANGSTADRUNDEN

Denne turløypa følger nye og gamle veier. Ta utgangspunkt i merkede parkeringsplasser og følg merker og kartet for å finne veien. Ønsker du mer utfordring, ta en avstikker tl fjellene Hatten og Mulingen (umerkede løyper). På turen vil du oppleve både svaberg og fjære, trolsk skog, utsikt over både Helstad og Bangstad, fjorden og levende landbruk. Runden egner seg som familietur og treningstur.

KJÆRLIGHETSSTIEN, BINDALSEIDET

KULTURMINNELØYPE HOLM

https://www.bindal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/museum/kulturminneloype-holm/

KULTURMINNELØYPE VASSÅS

https://www.bindal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/museum/kulturminneloype-vassas/

KULTURSTI GRANÅSELVA

https://www.bindal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/museum/granaselva/

LYSLØYPE TERRÅK

Helårs turløype ved Stormyra skistadion på Terråk. Kan kombineres med tur i Stillelvastien eller tur innover til Veabakkan i Terråkmarka.

LYSLØYPE ÅBYGDA

Helårs turløype ved Åsen i Åbygda.

LYSLØYPE AUNE

Helårs turløype ved Hollup/Aune. 

JOHAN BLANK-HULA

Les om Johan Blank i bøkene til Gerd Søraa- Bøkene kan lese på bokhylla.no, her.