Trykk Ctrl/Cmd-tasten og + eller - for å forstørre eller forminske nettsiden.
AAA   
 

Færing

Bindalsfæringen er en god sjøbåt som ble brukt til fiske, til transport når man skulle besøke naboer, når man skulle til butikken eller til kirken. Båten som fremkomstmiddel ble mest brukt før den motoriserte tid kom. Båtbyggerkunsten var stor i Bindal. Det kom folk langveis fra til Bindal, for å skaffe seg færing, oftest fra lengst nord og øst i Finnmark. Bindalsfæringen ble bygget i gran, og var derfor langt lettere å hanskes med, mot båter bygget lengre nord i landet, som gjerne var bygget av furu.

Kilder: www.bindal.kommune.no, www.nfk.no.

Link til klipp fra Bindal om nordlandsbåter

Nordlandsbåtregattaen

Terråk idrettslag arrangerer regatta den siste helgen i juni hvert år.

Nordlandsbåtregattaen er et tredagers arrangement som skal fremme kjennskapen til og kulturen rundt Nordlandsbåten. Nordlandsbåtregattaen er båten, festen, og opplevelsen. Regattaen er et viktig profilarrangement for Bindal i løpet av året, og et av de største trivselsarrangementene i kommunen. Det er også Terråk idrettslags sin viktigste inntektskilde. Arrangementet har hatt overskudd hvert år siden starten i 1979, og beløpet har variert fra 83.000,- og opp til 330.000,-. Sponsorinntekter bidrar i stor grad til overskuddet på regattaen. Undergrupper av Terråk IL kan ha egne inntekter på arrangement. Pengene brukes til idrettsarbeid og til utstyr for barn, ungdom og voksne.

Seiling

Regler for deltakelse:

I seglerkonkurransen kan en bare delta med nordlandsbåter som ikke er vesentlig forandret etter at de opprinnelig ble bygget. Seglestørrelsen er avhengig av båtens størrelse. Båter som har sneseil har kun anledning til å bruke ”storseil og fokk”. Båter med råseil har kun anledning til å bruke ”storseil og toppseil”.Under seglingen er det kun tillatt å bruke en åre ved vending. Startnummer skal være synlig hele tiden. Regattaledelsen vil kunne diskvalifisere båter som ikke retter seg etter gjeldende reglement.

Konkurranseregler:

 1. Det legges ut to store blåser som danner start og mållinje. Det legges i tillegg ut et tredje merke som overrettmerke, om man ligger mellom blåsene.
 2. Starttidspunktet skal offentliggjøres og seglerne varsles når det er ti, fem, to, ett og et halvt minutt igjen til start.
 3. Starten angis med ett skudd.
 4. Eventuelle utsettelser skal varsles og nytt starttidspunkt skal angis.
 5. For å hindre tvilstilfeller m.h.t. tjuvstart, skal seglerne holdes så langt tilbake som mulig. Derfor skal en båt krysse frem og tilbake bak startlinjen de siste ti minuttene før start.
 6. Ved tjuvstart skal dommer/jury kalle tilbake den som tjuvstarter og forlange at vedkommende krysser startlinjen på nytt. Vedkommende kan segle/ro/hamle tilbake, men skal ikke være til hinder for de andre deltakerne.
 7. Seglingen består av en runde. Tiden er satt til 3 timer. Hovedkomiteen kan avbryte seilasen tidligere (etter en time), eller forlenge tiden hvis værforholdene tilsier det.
 8. Rekkefølgen ved vendinger noteres. Rekkefølgen vil danne resultatliste om seglingen blir avbrutt.
 9. Seglerretningen bestemmes av værforholdene og blir opplyst på informasjonsmøtet.

Hva overskuddet fra Nordlandsbåtregattaen har bidratt til i lokalmiljøet:

 • Oppføring av skihuset som idrettslagets klubbhus.
 • Gapahuk og klatrejungel ved skistadioen.
 • Etablering av 3,2 km lysløypenett, med garasje og smørebod ved Stormyra
  skistadion.
 • Innkjøp og drift av tråkkemaskin og snøscooter for oppkjøring av løypenett.
 • Etablering av Mattiasmoen idrettsanlegg, med fotballbaner, garasje, kiosk.
 • Innkjøp og drift av baneklipper.
 • Oppkjøring av løypetrase i Terråkmarka hver helg i skisesongen.
 • Bidrag til drift av de 4 undergruppene i idrettslaget: Fotball, håndball, friidrett, ski.
 • Arrangement som skikarusell, løpskarusell, Terråkmila og Fuglvassrennet.
 • Lav medlemskontingent.
 • Oppføring av ballbinge ved Terråk skole, som senere er flyttet til Stokkvikåsen.
 • I samarbeid med UL Fram er det bygd ny ballbinge på Helstad.
 • Tilrettelegging av turløyper i nærområdet.